Đăng nhập vào webtrader PrimeBit.com.
Đăng nhập vào tài khoản đã có của bạn hoặc Đăng ký các dịch vụ của chúng tôi nếu bạn chưa có tài khoản.
Sao chép đường dẫn liên kết.
Nhấn vào biểu tượng (☰) để mở menu trượt xuống và chọn "Chương trình Liên kết". Sao chép đường dẫn liên kết của bạn.
Lan tỏa cơ hội!
Chia sẻ đường dẫn liên kết của bạn bất kỳ nơi nào bạn muốn. Hãy gửi trực tiếp đến bạn bè! Dùng Facebook, Twitter, Telegram, Bitcointalk, hội nhóm, nhóm chat, diễn đàn, các trang web tiền điện tử để giới thiệu sàn giao dịch PrimeBit. Bạn bè của bạn sẽ được ưu đãi 10% độc quyền nếu họ đăng ký qua giới thiệu của Bạn.
Kiếm tiền nào!
Bạn có thể nhận chia sẻ doanh thu 30% trọn đời từ mỗi tài khoản được tạo sau khi họ nhấn vào đường dẫn của bạn! Càng kiếm nhiều, chia sẻ doanh thu càng cao. Bạn có thể nhận thêm 5% chia sẻ doanh thu từ thu nhập do các khách hàng trong mạng liên kết của bạn kiếm được.
Doanh thu từ những khách hàng liên kết của bạn trong 30 ngày qua% hoa hồng
$0 - $55%
$5 - $507%
$50 - $50012%
$500 - $500015%
$5000 - ∞20%
thương thảo theo cá nhân, vui lòng liên hệ partnership@primebit.com qua email để thảo luận khả năng hợp tác30%
Tăng thu nhập!
Hãy để đường dẫn liên kết kiếm tiền cho Bạn! Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn tìm hiểu các điều kiện liên kết tốt hơn, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: partnership@primebit.com.

PrimeBit vs. Cuộc thi

Xem ngay bạn có thể kiếm về bao nhiêu từ Chương trình Đối tác Liên kết PrimeBit*

BTC
Phần chia doanh thu của bạn**
PrimeBit % phí khớp lệnh
-
vs.
Khác % doanh thu ròng
-
* Ví dụ: Phí khớp lệnh = 0,075%, Phí tạo lệnh = 0,025%, BTCUSD = $10.000 **Phần chia doanh thu tiêu chuẩn giới hạn là 20%. Phần chia cao hơn sẽ được thảo thuận riêng. Bạn có thể nhận phần chia doanh thu tương ứng. Áp dụng Điều khoản và Điền kiện.

Trang web có sử dụng cookies. Bạn có thể tìm hiểu thêm Chính sách Cookies