Nạp tiền

PrimeBit chấp nhận các giao dịch nạp tiền bằng Bitcoin và Tether. Bạn có thể mua từ mọi sàn giao dịch lớn.

Không yêu cầu mức nạp tiền tối thiểu!

Tiền nạp sẽ được cộng vào tài khoản sau khi có xác nhận từ mạng lưới Bitcoin

Rút tiền

PrimeBit hỗ trợ rút tiền ngay

Bạn không phải kiểm tra thời điểm cut-off hay chờ tới một ngày thanh toán cụ thể

Trang web có sử dụng cookies. Bạn có thể tìm hiểu thêm Chính sách Cookies